Kết quả tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm
Bán nhà đất 3 mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt
Bán nhà đất 3 mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt

Bán nhà đất 3 mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt

 

Chi tiết
Bán nhà số 281Bis đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt
Bán nhà số 281Bis đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt

Bán nhà số 281Bis đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt

Giá bán: 62 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 13 đường Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà Lạt
Bán nhà số 13 đường Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà Lạt

Bán nhà số 13 đường Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà Lạt

Giá bán: 50 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 58 Bạch Đằng, phường 7, thành phố Đà Lạt
Bán nhà số 58 Bạch Đằng, phường 7, thành phố Đà Lạt

Bán nhà số 58 Bạch Đằng, phường 7, thành phố Đà Lạt

Giá bán 15,9 tỷ

Chi tiết
Bán nhà mặt tiền đường Đinh Công Tráng, phường 7, thành phố Đà Lạt
Bán nhà mặt tiền đường Đinh Công Tráng, phường 7, thành phố Đà Lạt

Bán nhà mặt tiền đường Đinh Công Tráng, phường 7, thành phố Đà Lạt

Giá bán 7,9 tỷ

Chi tiết