MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

BDS theo khu vực
Kiến thức kinh tế
Quy luật Cung và Cầu (The Law of Supply and Demand)

Quy luật Cung và Cầu (The Law of Supply and Demand)

Quy luật Cung và Cầu (The Law of Supply and Demand) Quy luật cung cầu là sự điều chỉnh của thị trường với một mức giá cân bằng và một lượng giao dịch cân bằng sẽ được xác định. Khi cầu lớn hơn cung thì giá tăng, cầu nhỏ hơn cung thì giá giảm, cầu bằng cung thì giá về trạng thái công bằng.
Ký hiệu về mục đích sử dụng đất

Ký hiệu về mục đích sử dụng đất

Về các ký hiệu về mục đích sử dụng đất được quy định tại mục III, Phụ lục I, Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy định như sau:
Quy định các trường hợp bắt buộc phải viết hoa

Quy định các trường hợp bắt buộc phải viết hoa

Nghị định 154/2020/NĐ-CP (có hiệu lực 01/01/2021) Quy định các trường hợp bắt buộc phải viết hoa trong văn bản quy phạm pháp luật như sau: