MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

BDS theo khu vực
DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
Dịch vụ giải thể công ty nhanh gọn – Trọn gói – Giá rẻ toàn quốc

Dịch vụ giải thể công ty nhanh gọn – Trọn gói – Giá rẻ toàn quốc

Việc giải thể doanh nghiệp trong trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 của Luật DN được thực hiện theo quy định sau đây:
Dịch vụ kế toán - thuế (300k, Nhận kê khai thuế tháng, quý, QT năm

Dịch vụ kế toán - thuế (300k, Nhận kê khai thuế tháng, quý, QT năm

Dịch vụ kế toán - thuế (500k): Nhận kê khai thuế tháng, quý, QT năm; TV kế toán, gỡ rối; thành lập, giải thể Cty sạch với cơ quan thuế