MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

BDS theo khu vực
DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
Kế toán cho doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau:

Kế toán cho doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau:

Kế toán cho doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau: 1. Ghi chép và xử lý các giao dịch tài chính hàng ngày, bao gồm thu, chi, và các giao dịch khác. 2. Lập báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm để đánh giá hiệu suất kinh doanh. 3. Chuẩn bị và nộp các báo cáo thuế hàng năm và các báo cáo thuế khác theo yêu cầu của cơ quan thuế. 4. Theo dõi và quản lý các khoản thanh toán và công nợ của doanh nghiệp. 5. Thực hiện các thủ tục liên quan đến lương và các khoản chi phí khác của nhân viên. 6. Thực hiện các thủ tục liên quan đến quản lý tài sản cố định và tài sản lưu động của doanh nghiệp. Đối với mỗi doanh nghiệp, các thủ tục cụ thể có thể khác nhau tùy theo quy mô và ngành nghề kinh doanh. Liên hệ tư vấn 0705--013013
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế và thành lập doanh nghiệp. Từ 3 triệu/tháng

Dịch vụ tư vấn kế toán thuế và thành lập doanh nghiệp. Từ 3 triệu/tháng

Dịch vụ tư vấn kế toán thuế và thành lập doanh nghiệp. Dịch vụ kế toán sài gòn với kinh nghiệm trên 15 kế toán tổng hợp tất cả các loại hình doanh nghiệp. Các công việc đã làm thành lập công ty cấp giấy phép đăng ký kinh doanh đăng ký thuế ban đầu tư vấn thuế. Khai báo thuế hàng tháng hàng quý.
Dịch vụ giải thể doanh nghiệp nhận giải thể mọi loại hình công ty phức tạp không đi lại không chờ đợ

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp nhận giải thể mọi loại hình công ty phức tạp không đi lại không chờ đợ

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp nhận giải thể mọi loại hình công ty phức tạp không đi lại không chờ đợi. Thời gian từ 3 tới 5 tuần chi phí không có phát sinh. Giao nhận kết quả tận nhà.
Dịch vụ thành lập công ty dịch vụ kế toán.

Dịch vụ thành lập công ty dịch vụ kế toán.

Nhiều năm trong nghề kế toán dịch vụ nhận thực hiện. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói thành lập công ty mới 1.500.000 đồng khách hàng nhận được đăng ký kinh doanh dấu tròn thủ tục thông báo mẫu dấu thông tin doanh Liên hệ dv 0705-.013_013
Dịch vụ giải thể công ty nhanh gọn – Trọn gói – Giá rẻ toàn quốc

Dịch vụ giải thể công ty nhanh gọn – Trọn gói – Giá rẻ toàn quốc

Việc giải thể doanh nghiệp trong trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 của Luật DN được thực hiện theo quy định sau đây:
Dịch vụ kế toán - thuế (300k, Nhận kê khai thuế tháng, quý, QT năm

Dịch vụ kế toán - thuế (300k, Nhận kê khai thuế tháng, quý, QT năm

Dịch vụ kế toán - thuế (500k): Nhận kê khai thuế tháng, quý, QT năm; TV kế toán, gỡ rối; thành lập, giải thể Cty sạch với cơ quan thuế