MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

BDS theo khu vực
Kiến thức pháp luật
Khoản 4 Điều 53 Luật Đấu thầu 2023 - quy định về cấp thực hiện mua sắm tập trung

Khoản 4 Điều 53 Luật Đấu thầu 2023 - quy định về cấp thực hiện mua sắm tập trung

Quy định về cấp thực hiện mua sắm tập trung Căn cứ theo khoản 4 Điều 53 Luật Đấu thầu 2023 có quy định về cấp thực hiện mua sắm tập trung như sau: Mua sắm tập trung được thực hiện ở cấp quốc gia, cấp Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, doanh nghiệp và được thực hiện theo một trong hai cách thức sau đây: Đơn vị mua sắm tập trung tiến hành lựa chọn nhà thầu, trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn. Đơn vị mua sắm tập trung tiến hành lựa chọn nhà thầu, ký văn bản thỏa thuận khung với một hoặc nhiều nhà thầu được lựa chọn làm cơ sở để đơn vị có nhu cầu mua sắm ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn.
Theo khoản 3 Điều 53 Luật Đấu thầu 2023 - Quy định về hình thức mua sắm tập trung như sau

Theo khoản 3 Điều 53 Luật Đấu thầu 2023 - Quy định về hình thức mua sắm tập trung như sau

Quy định về hình thức mua sắm tập trung Theo khoản 3 Điều 53 Luật Đấu thầu 2023 có quy định về hình thức mua sắm tập trung như sau: “Mua sắm tập trung phải được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi. Trường hợp hàng hóa thuộc danh mục mua sắm tập trung nhưng cần mua sắm để phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 23 của Luật này thì được áp dụng hình thức chỉ định thầu. Trường hợp hàng hóa thuộc danh mục mua sắm tập trung đáp ứng điều kiện đàm phán giá theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này thì được áp dụng hình thức đàm phán giá
Khoản 1 Điều 53 Luật đấu thầu 2023 - Hình thức mua sắm tập trung được quy định như thế nào

Khoản 1 Điều 53 Luật đấu thầu 2023 - Hình thức mua sắm tập trung được quy định như thế nào

Căn cứ theo khoản 1 Điều 53 Luật Đấu thầu 2023 có quy định cụ thể các hình thức mua sắm tập trung như sau: - Hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm với số lượng lớn, chủng loại tương tự ở một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị - Trường hợp mua thuốc hiếm, thuốc cần mua với số lượng ít có thể áp dụng hình thức mua sắm tập trung để bảo đảm có đủ thuốc phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh - Thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung quy định tại khoản 2 của Điều này.
Trình tự, thủ tục bán tài sản công - Khoản 3 Điều 23 Nghị định 151/2017/NĐ-CP Quy định

Trình tự, thủ tục bán tài sản công - Khoản 3 Điều 23 Nghị định 151/2017/NĐ-CP Quy định

Điều 23. Trình tự, thủ tục bán tài sản công - Khoản 3 Điều 23 Nghị định 151/2017/NĐ-CP Quy định
Xử lý tài sản công trong trường hợp đấu giá không thành - Điều 25 Nghị định 151/2017/NĐ-CP

Xử lý tài sản công trong trường hợp đấu giá không thành - Điều 25 Nghị định 151/2017/NĐ-CP

Điều 25. Xử lý tài sản công trong trường hợp đấu giá không thành Khoản 1 Điều 25 NĐ151/2017/NĐ-CP đấu giá lại đối với trường hợp đấu giá lần đầu không thành. Khoản 3 Điều 25 NĐ151/2017/NĐ-CP Trường hợp sau 02 lần tổ chức đấu giá không thành
Tiền bán hồ sơ thuộc về người có tài sản bán đấu giá - điểm b, khoản 1 Điều 4, TT 48/2017/TT-BTC

Tiền bán hồ sơ thuộc về người có tài sản bán đấu giá - điểm b, khoản 1 Điều 4, TT 48/2017/TT-BTC

Tiền bán hồ sơ thuộc về người có tài sản bán đấu giá - điểm b, khoản 1 Điều 4, TT 48/2017/TT-BTC Điều 4. Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất 1. Trường hợp cuộc đấu giá do tổ chức đấu giá tài sản thực hiện:
Kiến thức pháp luật đấu giá tài sản - 07 trường hợp đấu giá tài sản không thành

Kiến thức pháp luật đấu giá tài sản - 07 trường hợp đấu giá tài sản không thành

07 trường hợp đấu giá tài sản không thành Tại Điều 52 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định các trường hợp đấu giá không thành bao gồm: