MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

BDS theo khu vực
Kiến thức pháp luật
 Điều 7, Luật Giá 2023 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực giá, thẩm định giá

Điều 7, Luật Giá 2023 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực giá, thẩm định giá

Điều 7, Luật Giá 2023 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực giá, thẩm định giá Đối với cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giá, thẩm định giá; người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng thuộc cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giá, thẩm định giá:
Tách sổ đỏ nhưng hàng xóm không ký giáp ranh. Thủ tục tiếp theo cần làm như thế nào? Điểm 2.4 khoản

Tách sổ đỏ nhưng hàng xóm không ký giáp ranh. Thủ tục tiếp theo cần làm như thế nào? Điểm 2.4 khoản

Căn cứ điểm 2.4 khoản 2 Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT sửa đổi bởi khoản 2 Điều 8 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT 2.4. Trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc xác nhận. Đơn vị đo đạc có trách nhiệm chuyển Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo (hoặc gửi) cho người sử dụng đất vắng mặt ký sau đó. Điều 11. Xác định ranh giới thửa đất, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất 2. Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất
Điều 652 BLDS 2015 - Quy định pháp luật về thừa kế thế vị

Điều 652 BLDS 2015 - Quy định pháp luật về thừa kế thế vị

Quy định pháp luật về thừa kế thế vị Điều 652 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định thừa kế thế vị: Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống
Khoản 10 Điều 16  Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 - xử phạt việc xây lấn diện tích, lấn khôn

Khoản 10 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 - xử phạt việc xây lấn diện tích, lấn khôn

Khoản 10 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 - xử phạt việc xây lấn diện tích, lấn không gian của cá nhân khác. Điều 16. Vi phạm quy định về trật tự xây dựng Xây nhà lấn đất hàng xóm có thể phat lên đến 200 triệu đồng
Điều 36 Luật DN 2020 - Nguyên tắc thẩm định giá tài sản góp vốn trong doanh nghiệp

Điều 36 Luật DN 2020 - Nguyên tắc thẩm định giá tài sản góp vốn trong doanh nghiệp

Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2020 - Nguyên tắc thẩm định giá tài sản góp vốn trong doanh nghiệp Theo quy định tại Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2020 về định giá tài sản góp vốn như sau:
Khoản 4 Điều 53 Luật Đấu thầu 2023 - quy định về cấp thực hiện mua sắm tập trung

Khoản 4 Điều 53 Luật Đấu thầu 2023 - quy định về cấp thực hiện mua sắm tập trung

Quy định về cấp thực hiện mua sắm tập trung Căn cứ theo khoản 4 Điều 53 Luật Đấu thầu 2023 có quy định về cấp thực hiện mua sắm tập trung như sau: Mua sắm tập trung được thực hiện ở cấp quốc gia, cấp Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, doanh nghiệp và được thực hiện theo một trong hai cách thức sau đây: Đơn vị mua sắm tập trung tiến hành lựa chọn nhà thầu, trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn. Đơn vị mua sắm tập trung tiến hành lựa chọn nhà thầu, ký văn bản thỏa thuận khung với một hoặc nhiều nhà thầu được lựa chọn làm cơ sở để đơn vị có nhu cầu mua sắm ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn.
Theo khoản 3 Điều 53 Luật Đấu thầu 2023 - Quy định về hình thức mua sắm tập trung như sau

Theo khoản 3 Điều 53 Luật Đấu thầu 2023 - Quy định về hình thức mua sắm tập trung như sau

Quy định về hình thức mua sắm tập trung Theo khoản 3 Điều 53 Luật Đấu thầu 2023 có quy định về hình thức mua sắm tập trung như sau: “Mua sắm tập trung phải được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi. Trường hợp hàng hóa thuộc danh mục mua sắm tập trung nhưng cần mua sắm để phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 23 của Luật này thì được áp dụng hình thức chỉ định thầu. Trường hợp hàng hóa thuộc danh mục mua sắm tập trung đáp ứng điều kiện đàm phán giá theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này thì được áp dụng hình thức đàm phán giá