Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ
Tư vấn chi phí sản phẩm kinh doanh và lợi nhuận cho doanh nghiệp và lập quỹ dự phòng hợp lý

Tư vấn chi phí sản phẩm kinh doanh và lợi nhuận cho doanh nghiệp và lập quỹ dự phòng hợp lý

Bao gồm GPKD + Mã số thuế + Con dấu tròn + Kê khai thuế ban đầu + Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT + Đăng bố cáo thành lập (FULL) - Tư vấn: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ công ty Phiếu đăng ký - Xin cấp GPKD, mã số thuế (mã số doanh nghiệp) - Khắc Con dấu công ty - Làm Thủ tục phát hành Con dấu - Kê khai thuế ban đầu - Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT - Đăng bố cáo thành lập trên Cổng thông tin quốc gia
Tư vấn thành lập doanh nghiệp và thủ tục khai báo thuế theo từng công đoạn

Tư vấn thành lập doanh nghiệp và thủ tục khai báo thuế theo từng công đoạn

KẾ TOÁN - BÁO CÁO THUẾ - Kê khai thuế ban đầu - Báo cáo thuế trọn gói - Dịch vụ Kế toán trọn gói - Dịch vụ Quyết toán thuế - Dịch vụ Hoàn thiện sổ sách kế toán thuế
HỖ TRỢ FACEBOOK , FANBAGE,

HỖ TRỢ FACEBOOK , FANBAGE,

CHUYÊN HỖ TRỢ CHẠY QUẢNG CÁO FACE BOOK FANBAGE HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP