MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

BDS theo khu vực
DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ
Thẩm Định Giá Tài Sản Mục Đích Để Mua Sắm Mới H:0705-013.013

Thẩm Định Giá Tài Sản Mục Đích Để Mua Sắm Mới H:0705-013.013

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua sắm tài nêu trên (nguồn ngân sách nhà nước mua sắm tài sản của Nhà nước bao gồm: vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn vay tín dụng do Nhà nước bảo lãnh và vốn khác thuộc nguồn ngân sách) nếu không qua đấu thầu và qua Hội đồng xác định giá thì phải thực hiện thẩm định mua sắm tài sản.
Dịch vụ Thẩm định giá Thiết bị y tế H: 0705-013.013

Dịch vụ Thẩm định giá Thiết bị y tế H: 0705-013.013

Với kinh nghiệm và nhiều Thẩm định viên công tác thẩm định giá, Chúng tôi đang là đối tác tin cậy cung cấp Dịch vụ Thẩm định giá Vật tư, Thiết bị y tế của rất nhiều Bệnh viện, Trung tâm y tế. Với mong muốn hướng tới Dịch vụ Thẩm định giá Thiết bị y tế với Chất lượng Hoàn hảo, Chúng tôi không ngừng đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên để làm hài lòng tất cả các Quý khách hàng.
THẨM ĐỊNH GIÁ KHOẢN NỢ TÍN DỤNG BIDV H: 0705-013.013

THẨM ĐỊNH GIÁ KHOẢN NỢ TÍN DỤNG BIDV H: 0705-013.013

Cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ chi phí và cách tiếp cận từ thu nhập theo quy định tại Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam
THẨM ĐỊNH GIÁ KHOẢN NỢ TÍN DỤNG SACOMBANK H: 0705-013.013

THẨM ĐỊNH GIÁ KHOẢN NỢ TÍN DỤNG SACOMBANK H: 0705-013.013

Thời điểm dự kiến xử lý tài sản bảo đảm xác định dựa trên xác nhận của tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định giá và các tài liệu, hồ sơ cần thu thập trong thẩm định giá khoản nợ quy định
Thẩm định giá khoản nợ tín dụng AGRIBANK         H: 0705-013.013

Thẩm định giá khoản nợ tín dụng AGRIBANK H: 0705-013.013

Cơ sở giá trị của thẩm định giá khoản nợ là giá trị thị trường hoặc các loại cơ sở giá trị khác theo quy định tại Hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.
THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP H: 0705-013.013

THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP H: 0705-013.013

Việc thẩm định giá Doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu. Thẩm định giá là cơ sở quan trong để mời gọi đầu tư, trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động thì dịch vụ Thẩm định giá doanh nghiệp rất cần cho mục đích M&A. H: 0705-013.013