MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

BDS theo khu vực
Quận 4
 Bán nhà số 63/1 tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4, tp.hcm
Bán nhà số 63/1 tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4, tp.hcm

 Bán nhà số 63/1 tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4, tp.hcm

Giá bán 7,9 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 670/60B đoàn văn bơ, phường 16, quận 4, tp.hcm
Bán nhà số 670/60B đoàn văn bơ, phường 16, quận 4, tp.hcm

Bán nhà số 670/60B đoàn văn bơ, phường 16, quận 4, tp.hcm

Giá bán 4,2 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 243/46 đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, tp.hcm
Bán nhà số 243/46 đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, tp.hcm

Bán nhà số 243/46 đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, tp.hcm

Giá bán 3,2 tỷ

Chi tiết
 Bán nhà số 266/64/29 Tôn Đản, Phường 8, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Bán nhà số 266/64/29 Tôn Đản, Phường 8, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

 Bán nhà số 266/64/29 Tôn Đản, Phường 8, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Giá bán 5 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 183F/8B Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Bán nhà số 183F/8B Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Bán nhà số 183F/8B Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Giá bán 8,5 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 183F/24/3A1 Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4, tp Hồ Chí Minh
Bán nhà số 183F/24/3A1 Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4, tp Hồ Chí Minh

Bán nhà số 183F/24/3A1 Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4, tp Hồ Chí Minh

Giá bán 2,45 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 74 Khánh Hội, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Bán nhà số 74 Khánh Hội, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Bán nhà số 74 Khánh Hội, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Giá bán 8,9 tỷ

Chi tiết