Kết quả tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm

BDS theo khu vực
Kết quả tìm kiếm
Bán nhà số 344/75/37 đường Liên Ấp, Bình Trị Đông A, Bình Tân, thành phố hồ chí minh
Bán nhà số 344/75/37 đường Liên Ấp, Bình Trị Đông A, Bình Tân, thành phố hồ chí minh

Bán nhà số 344/75/37 đường Liên Ấp, Bình Trị Đông A, Bình Tân, thành phố hồ chí minh

Giá bán 1.97 tỷ 

Chi tiết
Bán nhà số 7/114 Liên Khu 5-6, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
Bán nhà số 7/114 Liên Khu 5-6, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Bán nhà số 7/114 Liên Khu 5-6, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Giá bán 2,85 tỷ

Chi tiết