MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

TƯ VẤN KHỞI NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM
Tư vấn chi phí sản phẩm kinh doanh và lợi nhuận cho doanh nghiệp và lập quỹ dự phòng hợp lý

Tư vấn chi phí sản phẩm kinh doanh và lợi nhuận cho doanh nghiệp và lập quỹ dự phòng hợp lý

Bao gồm GPKD + Mã số thuế + Con dấu tròn + Kê khai thuế ban đầu + Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT + Đăng bố cáo thành lập (FULL) - Tư vấn: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ công ty Phiếu đăng ký - Xin cấp GPKD, mã số thuế (mã số doanh nghiệp) - Khắc Con dấu công ty - Làm Thủ tục phát hành Con dấu - Kê khai thuế ban đầu - Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT - Đăng bố cáo thành lập trên Cổng thông tin quốc gia