Một số nguyên tắc khi đăng kí tên miền
  • Khuyến cáo Tên miền và thương hiệu của Công ty có sự tương quan rất lớn. Nếu bạn chỉ tập trung xây dựng thương hiệu trên giấy tờ mà không quan tâm đến tên miền; tên miền mang thương hiệu của bạn có thể bị cá nhân/tổ chức khác đăng ký mất. Điều này sẽ khiến khách hàng bị nhầm lẫn và truy cập vào website không liên quan đến bạn nhưng mang tên miền là thương hiệu của bạn. Càng tai hại hơn, nếu tên miền đó bị chính đối thủ cạnh tranh đăng ký. Bất kỳ một sự nhầm lẫn nào cũng có thể dẫn đến việc mất đi lượng truy cập và số lượng khách hàng tiềm năng vào tay đối thủ. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo bạn nên đăng ký các tên miền sau:
    • Tên miền quốc tế (.com, .net, .org)
    • Tên miền quốc gia Việt Nam (.vn, .com.vn, .net.vn)
    • Ngoài ra nên đăng ký một số domain mới (.tel, .asia...)
    Chia sẻ: