GIỚI THIỆU WEB HOSTING
GIỚI THIỆU WEB HOSTING
  • Đầy đủ các ngôn ngữ lập trình ASP, .NET, PHP, Java,...
  • Hỗ trợ đầy đủ các hệ CSDL như MSSQL, mySQL,...
  • Máy chủ kết nối Internet tốc độ cao với cấu hình 2 CPU vật lý Intel thế hệ mới nhất.
  • Sử dụng công nghệ lưu trữ SSD RAID 10 tốc độ tốt nhất được sao lưu dữ liệu hàng tuần giúp phục hồi dữ liệu khi có sự cố.
  • Hỗ trợ đầy đủ các mã nguồn mở bản gốc có sẳn trên máy chủ giúp khách hàng cài đặt nhanh chóng và an toàn.
  • Không sử dụng phần mềm trung gian trên hệ thống làm chậm tốc độ, chúng tôi sử dụng công nghệ liên kết phần cứng gia tăng tốc độ cao nhất.
Chia sẻ: