Đăng kí tên miền

Đăng kí tên miền

Đăng kí tên miền

Đăng kí tên miền
Một số nguyên tắc khi đăng kí tên miền

Một số nguyên tắc khi đăng kí tên miền

Để có được một tên miền đẹp và tiện lợi cho người sử dụng thì cũng cần tuân thủ theo một số nguyên tắc để đăng kí. Bài viết sẽ trình bày một số nguyên tắc cơ bản khi đăng kí tên miền