Chuyển tên miền
ĐỐI VỚI TÊN MIỀN QUỐC TẾ
 • Tên miền còn thời gian duy trì trên trên 30 ngày.
 • Bạn điền thông tin vào mẫu chuyển đổi nhà đăng ký có xác nhận chủ thể.
 • Bạn mang mẫu chuyển đổi nhà đăng ký sang nhà đăng ký tên miền cũ lấy dấu xác nhận.
 • Gửi mẫu chuyển đổi nhà đăng ký đến http://muabanclub.com làm thủ tục chuyển đổi. Lấy biên bản tiếp nhận hồ sơ.
 • Chủ động theo dõi việc chuyển đổi đến khi việc chuyển đổi hoàn thành.
 • Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý tên miền - Domain chuyên nghiệp như tên miền quốc tế.
 • Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record như 1 tên miền quốc tế hoàn toàn miễn phí thông qua CP.
ĐỐI VỚI TÊN MIỀN VIỆT NAM
 • Bạn kiểm tra tên miền không bi lock (domain trạng thái active)
 • Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày
 • Bạn đề nghị nhà cung cấp tên miền trước đó cung cấp số Authorization Key
 • Bạn phải check được email quản trị tên miền để xác nhận việc chuyển đổi
 • Chủ động theo dõi việc chuyển đổi đến khi việc chuyển đổi hoàn thành
 • Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý tên miền
 • Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record hoàn toàn miễn phí thông qua CP
Chia sẻ: