Quận Bình Tân
Bán nhà số 7/114 Liên Khu 5-6, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
Bán nhà số 7/114 Liên Khu 5-6, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Bán nhà số 7/114 Liên Khu 5-6, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Giá bán 2,85 tỷ

Chi tiết