MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Quận 7
Bán nhà số 217/34A Bà Hom, Phường 13, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
Bán nhà số 217/34A Bà Hom, Phường 13, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Bán nhà số 217/34A Bà Hom, Phường 13, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Giá bán 6,8 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 33/64 đường 1 Lý Phục Man, quận 7, tp hồ chí minh
Bán nhà số 33/64 đường 1 Lý Phục Man, quận 7, tp hồ chí minh

Bán nhà số 33/64 đường 1 Lý Phục Man, quận 7, tp hồ chí minh

Giá bán 5,5 tỷ

Chi tiết
 Bán nhà số 458/36 huỳnh tấn phát, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
Bán nhà số 458/36 huỳnh tấn phát, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

 Bán nhà số 458/36 huỳnh tấn phát, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Giá bán 3,4 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 62/53 Lâm Văn Bền,phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
Bán nhà số 62/53 Lâm Văn Bền,phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Bán nhà số 62/53 Lâm Văn Bền,phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Giá bán 5,3 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 502/51 Huỳnh Tấn Phát, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
Bán nhà số 502/51 Huỳnh Tấn Phát, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Bán nhà số 502/51 Huỳnh Tấn Phát, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Giá bán 6,2 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 21/6 Tân Mỹ, quận 7, thành phố Hố Chí Minh
Bán nhà số 21/6 Tân Mỹ, quận 7, thành phố Hố Chí Minh

Bán nhà số 21/6 Tân Mỹ, quận 7, thành phố Hố Chí Minh

Giá bán 7,75 tỷ

Chi tiết