MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

MUABANCLUB.NET| HỘI CHỢ MUA BÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Quận 6
Bán nhà số 170/4D Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, thành phố hồ chí minh
Bán nhà số 170/4D Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, thành phố hồ chí minh

Bán nhà số 170/4D Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, thành phố hồ chí minh

Giá bán 4,2 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 140B Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, thành phố hồ chí minh
Bán nhà số 140B Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, thành phố hồ chí minh

Bán nhà số 140B Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, thành phố hồ chí minh

Giá bán 4,6 tỷ vnd

Chi tiết
Bán nhà số 136/34C Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, thành phố hồ chí minh
Bán nhà số 136/34C Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, thành phố hồ chí minh

Bán nhà số 136/34C Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, thành phố hồ chí minh

Giá bán 1,45 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 3/1 Kênh Tân Hóa, Phường 14, Quận 6, thành phố hồ chí minh
Bán nhà số 3/1 Kênh Tân Hóa, Phường 14, Quận 6, thành phố hồ chí minh

Bán nhà số 3/1 Kênh Tân Hóa, Phường 14, Quận 6, thành phố hồ chí minh

Giá bán 5,8 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 35 đường 41, quận 6, KDC Bình Phú 2, phường 10, quận 6, thành phố hồ chí minh
Bán nhà số 35 đường 41, quận 6, KDC Bình Phú 2, phường 10, quận 6, thành phố hồ chí minh

Bán nhà số 35 đường 41, quận 6, KDC Bình Phú 2, phường 10, quận 6, thành phố hồ chí minh

Giá bán 4 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 853/6 Hồng Bàng, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
Bán nhà số 853/6 Hồng Bàng, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Bán nhà số 853/6 Hồng Bàng, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Giá bán 3,25 tỷ

Chi tiết
 Bán nhà số 268 An Dương Vương, phường 14, quận 6, thành phố hồ chí minh
Bán nhà số 268 An Dương Vương, phường 14, quận 6, thành phố hồ chí minh

Bán nhà số 268 An Dương Vương, phường 14, quận 6, thành phố hồ chí minh

Giá bán: 22 tỷ

Chi tiết