Huyện Hóc Môn
Bán nhà số 20/7F Đồng Tâm, Mỹ Hòa 1, Trung Chánh, Hóc Môn, HCM
Bán nhà số 20/7F Đồng Tâm, Mỹ Hòa 1, Trung Chánh, Hóc Môn, HCM

Bán nhà số 20/7F Đồng Tâm, Mỹ Hòa 1, Trung Chánh, Hóc Môn, HCM

Giá bán 1,32 tỷ

 

Chi tiết