Hồ Chí Minh
Bán nhà số 909 Tạ Quang Bửu phường 5, quận 8, thành phố hồ chí minh
Bán nhà số 909 Tạ Quang Bửu phường 5, quận 8, thành phố hồ chí minh

Bán nhà số 909 Tạ Quang Bửu phường 5, quận 8, thành phố hồ chí minh

Giá bán 11,8 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 255 Bùi Điền, phường 5, quận 8, thành phố hồ chí minh
Bán nhà số 255 Bùi Điền, phường 5, quận 8, thành phố hồ chí minh

Bán nhà số 255 Bùi Điền, phường 5, quận 8, thành phố hồ chí minh

Giá bán 7,4 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 175 Hoàng Ngân, phường 16, quận 8, thành phố hồ chí minh
Bán nhà số 175 Hoàng Ngân, phường 16, quận 8, thành phố hồ chí minh

Bán nhà số 175 Hoàng Ngân, phường 16, quận 8, thành phố hồ chí minh

Giá bán 9,5 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 170/4D Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, thành phố hồ chí minh
Bán nhà số 170/4D Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, thành phố hồ chí minh

Bán nhà số 170/4D Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, thành phố hồ chí minh

Giá bán 4,2 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 140B Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, thành phố hồ chí minh
Bán nhà số 140B Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, thành phố hồ chí minh

Bán nhà số 140B Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, thành phố hồ chí minh

Giá bán 4,6 tỷ vnd

Chi tiết
Bán nhà số 217/34A Bà Hom, Phường 13, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
Bán nhà số 217/34A Bà Hom, Phường 13, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Bán nhà số 217/34A Bà Hom, Phường 13, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Giá bán 6,8 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 136/34C Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, thành phố hồ chí minh
Bán nhà số 136/34C Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, thành phố hồ chí minh

Bán nhà số 136/34C Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, thành phố hồ chí minh

Giá bán 1,45 tỷ

Chi tiết