Hồ Chí Minh
 Bán nhà số 266/64/29 Tôn Đản, Phường 8, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Bán nhà số 266/64/29 Tôn Đản, Phường 8, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

 Bán nhà số 266/64/29 Tôn Đản, Phường 8, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Giá bán 5 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 183F/8B Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Bán nhà số 183F/8B Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Bán nhà số 183F/8B Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Giá bán 8,5 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 183f/24/3A1 Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4, tp Hồ Chí Minh
Bán nhà số 183f/24/3A1 Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4, tp Hồ Chí Minh

Bán nhà số 183f/24/3A1 Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4, tp Hồ Chí Minh

Giá bán 2,45 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 74 Khánh Hội, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Bán nhà số 74 Khánh Hội, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Bán nhà số 74 Khánh Hội, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Giá bán 8,9 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 7/114 Liên Khu 5-6, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
Bán nhà số 7/114 Liên Khu 5-6, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Bán nhà số 7/114 Liên Khu 5-6, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Giá bán 2,85 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 20/7F Đồng Tâm, Mỹ Hòa 1, Trung Chánh, Hóc Môn, HCM
Bán nhà số 20/7F Đồng Tâm, Mỹ Hòa 1, Trung Chánh, Hóc Môn, HCM

Bán nhà số 20/7F Đồng Tâm, Mỹ Hòa 1, Trung Chánh, Hóc Môn, HCM

Giá bán 1,32 tỷ

 

Chi tiết
Nhà số 234 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, Nhà Bè, tp.HCM
Nhà số 234 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, Nhà Bè, tp.HCM

Nhà số 234 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, Nhà Bè, tp.HCM

Giá bán 2,5 tỷ

Chi tiết