Hồ Chí Minh
Bán nhà số 769/39 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
Bán nhà số 769/39 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Bán nhà số 769/39 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Giá bán 5,35 tỷ

Chi tiết
Nhà bán số 227/45 Phường 5, Quận 8, thành phố hồ chí minh
Nhà bán số 227/45 Phường 5, Quận 8, thành phố hồ chí minh

Nhà bán số 227/45 Phường 5, Quận 8, thành phố hồ chí minh

Giá bán 8 tỷ

Chi tiết
Bán nhà sô 32 Lương Ngọc Quyến, phường 8, thành phố hồ chí minh
Bán nhà sô 32 Lương Ngọc Quyến, phường 8, thành phố hồ chí minh

Bán nhà sô 32 Lương Ngọc Quyến, phường 8, thành phố hồ chí minh

Giá bán 10,5 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 373 Bùi Minh Trực, Quận 8, thành phố hồ chí minh
Bán nhà số 373 Bùi Minh Trực, Quận 8, thành phố hồ chí minh

Bán nhà số 373 Bùi Minh Trực, Quận 8, thành phố hồ chí minh

Giá bán 4,3 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 56/34A Tạ Quang Bửu, phường 2, Quận 8, thành phố hồ chí minh
Bán nhà số 56/34A Tạ Quang Bửu, phường 2, Quận 8, thành phố hồ chí minh

Bán nhà số 56/34A Tạ Quang Bửu, phường 2, Quận 8, thành phố hồ chí minh

Giá bán 4,3 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 154/136/4 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
Bán nhà số 154/136/4 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Bán nhà số 154/136/4 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Giá bán 3,75 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 242 bến phú định phường 16, quận 8, thành phố hồ chí minh
Bán nhà số 242 bến phú định phường 16, quận 8, thành phố hồ chí minh

Bán nhà số 242 bến phú định phường 16, quận 8, thành phố hồ chí minh

Giá bán: 8,3 tỷ

 

Chi tiết