Hồ Chí Minh
Bán nhà số 33/64 đường 1 Lý Phục Man, quận 7, tp hồ chí minh
Bán nhà số 33/64 đường 1 Lý Phục Man, quận 7, tp hồ chí minh

Bán nhà số 33/64 đường 1 Lý Phục Man, quận 7, tp hồ chí minh

Giá bán 5,5 tỷ

Chi tiết
 Bán nhà số 458/36 huỳnh tấn phát, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
Bán nhà số 458/36 huỳnh tấn phát, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

 Bán nhà số 458/36 huỳnh tấn phát, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Giá bán 3,4 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 62/53 Lâm Văn Bền,phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
Bán nhà số 62/53 Lâm Văn Bền,phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Bán nhà số 62/53 Lâm Văn Bền,phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Giá bán 5,3 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 502/51 Huỳnh Tấn Phát, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
Bán nhà số 502/51 Huỳnh Tấn Phát, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Bán nhà số 502/51 Huỳnh Tấn Phát, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Giá bán 6,2 tỷ

Chi tiết
 Bán nhà số 63/1 tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4, tp.hcm
Bán nhà số 63/1 tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4, tp.hcm

 Bán nhà số 63/1 tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4, tp.hcm

Giá bán 7,9 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 670/60B đoàn văn bơ, phường 16, quận 4, tp.hcm
Bán nhà số 670/60B đoàn văn bơ, phường 16, quận 4, tp.hcm

Bán nhà số 670/60B đoàn văn bơ, phường 16, quận 4, tp.hcm

Giá bán 4,2 tỷ

Chi tiết
Bán nhà số 243/46 đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, tp.hcm
Bán nhà số 243/46 đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, tp.hcm

Bán nhà số 243/46 đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, tp.hcm

Giá bán 3,2 tỷ

Chi tiết